O jubileuszu

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy uzyskał uprawnienia do doktoryzowania w zakresie pedagogiki w 1986 roku. Pierwsza publiczna obrona doktoratu odbyła się 23 lipca 1987 roku. Autorką rozprawy zatytułowanej „Skuteczność metody kognitywnej w pierwszym roku nauczania języka esperanto na zajęciach pozalekcyjnych” była Iwona Strachanowska. Promotorem tej dysertacji był dr hab. Jan Jakóbowski, role recenzentów w tym przewodzie pełnili Profesorowie: Tadeusz Zgółka oraz Bolesław Niemierko.

W mijającym 30-leciu na Wydziale Pedagogiki i Psychologii wypromowanych zostało 196 doktoratów, ich promotorami było 71 profesorów i doktorów habilitowanych. Najczęściej rolę promotora pełnił w tym okresie Prof. dr hab. Eugeniusz Rogalski (15 razy). Rolę recenzenta pełniło 176 samodzielnych pracowników naukowych, w tym aż 22 razy pełnił ją Prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski

Wśród wypromowanych na Wydziale doktorów są m.in.:

  • jeden z najbardziej znanych pedagogów krytycznych Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek,
  • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu Dr hab. Piotr Petrykowski prof. nadzw.,
  • Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKW w Bydgoszczy Prof. dr hab. Ewa Filipiak.

17 czerwca 2016 roku w Sali Koncertowej Copernicanum odbędzie się jubileuszowe spotkanie wszystkich doktorów i promotorów. Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu, szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Spotkanie jubileuszowe

Kontakt

Komitet Organizacyjny Jubileuszu
e-mail: doktoratyjubileusz@ukw.edu.pl

mgr Justyna Kwiatkowska
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel./fax: 52 360 83 86
tel. 52 34 19 314

loga organizatorów konferencji

Patronat: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek